logo logo mobile

Taart-van-Miranda hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij u informatie geven hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Taart-van-Miranda houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Personalia en bankgegevens worden niet langer dan strikt noodzakelijk bewaard. Wij bewaren deze gegevens 7 jaar voor klant contact en de belastingwetgeving.

Taart-van-Miranda verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als het nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Taart-van-Miranda kan de volgende soorten persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken:

Informatie die u ons verstrekt met het oog op het verwerken van een zakelijke transactie

Informatie die u ons verstrekt via contactformulieren of externe downloads zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer, postadres en bedrijf om informatie over onze software of services op te vragen.

Waar toegestaan, kan Taart-van-Miranda informatie verzamelen over bepaalde personen en bedrijven, verkregen door andere partijen. Dit helpt ons om onze administratie up to date te houden, uit te breiden en te analyseren. Maar ook om nieuwe klanten te identificeren en producten en diensten aan te bieden die voor u van belang kunnen zijn.

Taart-van-Miranda kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

Uw aanvraag te verwerken, voor wat betreft onze software of services, inclusief het downloaden van white papers. Uw verklaringen, facturen, of betalingen te verzamelen of naar u op te sturen

U relevante marketingberichten zoals e-mailnieuwsbrieven, marketinginformatie, aanbiedingen over diensten aan te bieden. Alles volgens de nieuwe wetten of wanneer dit door u is aangevraagd.

Links naar andere websites

Onze website bevat links naar andere websites, dit kunnen onze klanten, partners, YouTube-video’s of andere websites zijn. Ons privacy beleid is alleen van toepassing op de Taart-van-Miranda websites. Dus wanneer u deze links naar andere websites gebruikt, dient u ook hun privacy beleid te raadplegen als u volledig op de hoogte wilt zijn van hun privacy beleid.

Cookies

Wanneer u de Taart-van-Miranda website bezoekt, wordt er een klein bestand op de harde schijf van uw computer geplaatst. Deze zogenoemde Cookies maken de website van Taart-van-Miranda nuttiger, door informatie over uw voorkeuren op te slaan. Cookies identificeren een internetgebruiker niet persoonlijk, maar de computer van een gebruiker wordt wel geïdentificeerd.

De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar als u dat wilt, kunt u uw browser instellen om te voorkomen dat cookies automatisch worden geaccepteerd. Open de ‘help’-sectie van uw browser, waarin de verschillende opties voor het omgaan met cookies worden uitgelegd. Als u cookies uitschakelt, hebt u mogelijk geen toegang tot alle functies op de onze websites.

Taart-van-Miranda websites kunnen cookies verstrekken voor deze doeleinden:

Analyse – Wij optimaliseren graag de website door de gebruikers te volgen op de website, en hierdoor de gebruikerservaring te verbeteren

Het opslaan van uw eerder ingevulde formulieren – dit om tijd te besparen bij het invullen van nieuwe formulieren. Het laten zien van onze advertenties wanneer u andere websites bezoekt.

Sociale media

Onze website heeft knoppen (zogenaamde widgets) voor het delen van sociale media die worden gehost door een derde partij genaamd ‘Addthis’. Deze knoppen kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina´s u bezoekt en kunnen ook een cookie instellen op uw computer om de juiste functionaliteit mogelijk te maken. Uw interactie met deze functies wordt beheerst door het bedrijf dat deze functies levert. Voor meer informatie hierover bezoekt u de webpagina van het desbetreffende bedrijf.

Veiligheid

Alle persoonlijke informatie die u ons verstrekt, blijft veilig en vertrouwelijk. Taart-van-Miranda zal uw informatie niet delen met andere bedrijven. We volgen de AVG wetgeving om de aan ons verstrekte informatie te beschermen. We slaan al uw informatie veilig op, zowel tijdens verzending en nadat we gegevens hebben ontvangen. Dit beschermt uw gegevens tegen verlies, misbruik en ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We kunnen echter niet garanderen dat we elk risico van misbruik van uw persoonlijke gegevens door anderen met kwade opzet kunnen uitsluiten. Bewaar uw eigen inloggegevens op een veilige plek en neem onmiddellijk contact met ons op als u een ongeautoriseerd gebruik van uw wachtwoord of een andere inbreuk op de beveiliging constateert.

We kunnen uw persoonlijke informatie en / of gebruikersinformatie vrijgeven als ons daarom wordt gevraagd door de politie of enige andere regelgevende of overheidsinstantie die verdachte illegale activiteiten onderzoekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Taart-van-Miranda en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@taart-van-miranda.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Taart-van-Miranda wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Taart-van-Miranda neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@taart-van-miranda.nl.

Updates voor dit beleid

Taart-van-Miranda kan dit privacy beleid bijwerken door een nieuwe versie op deze website te plaatsen, voor de meest recente versie van ons beleid bezoekt u onze website. Laatste update dateert uit augustus 2023.

Contact

Als u contact wilt opnemen met Taart-van-Miranda over een aspect van ons privacy beleid, gebruikt u onderstaande gegevens.

Data Beheerder

Miranda Hoogeveen

info@taart-van-miranda.nl

0612604456